Over Start To Play Music VZW

Muziek is broodnodig

Het project ‘Start To Play Music’ is opgericht omdat een muziekinstrument bespelen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van ons brein. Het zorgt ervoor dat beide hersenhelften beter communiceren, waardoor men problemen effectiever en creatiever kan oplossen. Dit zowel in de academische als in de sociale omgeving.

Voeg daar aan toe dat in tijden van miscommunicatie, vereenzaming, onbegrip en stressmuziek dé universele taal is die steun kan bieden.

Oorsprong en ambities

‘Start To Play Music’ is gegroeid vanuit de vaststelling dat er steeds minder mensen een muziekinstrument spelen. Daarom heeft de vzw ‘Iedereen Muzikant’ de volgende doelstellingen: muziek spelen beschermen, opwaarderen en stimuleren. De vzw zegt niet wat, hoe en waar je moet spelen, maar biedt een leidraad voor jong en oud. Naast de bovengenoemde elementen heeft de vzw nog grote plannen. Zo wordt een platform uitgebouwd, zodat je online face-to-face lessen kan volgen wanneer je maar wil. De vzw wil ook een steun zijn voor de muzieksector en bouwt aan de eerste muziekfederatie voor Vlaanderen.